Prezime Ime Organizacija zaposlenja im. lica Saglasnost rukovodioca Naziv radnog mjesta Ukupan broj funkcija Izjava o sukobu interesa Resorno ministarstvo Institucija izvršenog imenovanja Status vlasništva organizacije Funkcija imenovanja Datum početka funkcije Datum kraja funkcije Predviđena naknada
Karić Emin JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Da 1 Ne Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo javna ustanova Član Upravnog odbora 16.08.2018 16.08.2022 Da
Karamujić Merisada "ETI" Sarajevo d.o.o Da Finansijski računovođa 1 Ne Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo privatno Član Upravnog odbora 16.08.2018 16.08.2022 Da
Zejnullahu Suljagić Nejra JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Da 1 Ne Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo javna ustanova Član Upravnog odbora 16.08.2018 16.08.2022 Da
Ćupina Sead Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo Da Šef Odjeljenja za pripremanje, organizaciju i realizaciju sjednica Vlade KS 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Osnovna škola "Aneks" državno V.d. predsjednik Školskog odbora 09.08.2018 09.11.2018 Ne
Holjan Samira JU "Četvrta osnovna škola" Hrasnica Da V.d direktor 2 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU "Četvrta osnovna škola" Hrasnica javna ustanova Predsjednik Komisije za izbor radnika 03.08.2018 17.08.2018 Ne
Memišević Zlata JU "Četvrta osnovna škola" Hrasnica Da Sekretar 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU "Četvrta osnovna škola" Hrasnica javna ustanova Član Komisije za izbor radnika 03.08.2018 17.08.2018 Ne
Šuman Nushada JU "Četvrta osnovna škola" Hrasnica Da Nastavnik geografije 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU "Četvrta osnovna škola" Hrasnica javna ustanova Član Komisije za izbor radnika 03.08.2018 17.08.2018 Ne
Muharemović Ibrahim JU OŠ "Hašim Spahić" Da Nastavnik informatike 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU OŠ "Saburina" javna ustanova Predsjednik Školskog odbora 05.07.2018 05.07.2022 Ne
Ramić Elvedin Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Da Pravna služba 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU OŠ "Saburina" državno Član Školskog odbora 05.07.2018 05.07.2022 Ne
Bećirspahić Mubera JU OŠ "Saburina" Da Nastavnik islamske vjeronauke 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU OŠ "Saburina" javna ustanova Član Školskog odbora 05.07.2018 05.07.2022 Ne
Salihbegović Amila Općina Stari Grad Da Matična služba 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU OŠ "Saburina" državno Član Školskog odbora 05.07.2018 05.07.2022 Ne
Jahić Larisa JU OŠ "9. maj" Pazarić Da 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU OŠ "9. maj" Pazarić javna ustanova Član Komisije za ocjenjivanje radnika 17.06.2018 16.06.2020 Ne
Kazazović Edin JU OŠ "9. maj" Pazarić Da Direktor 2 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU OŠ "9. maj" Pazarić Predsjednik Komisije za ocjenjivanje radnika 17.06.2018 16.06.2020 Ne
Osmanović-Štukan Arijana JU OŠ "9. maj" Pazarić Da 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU OŠ "9. maj" Pazarić javna ustanova Član Komisije za ocjenjivanje radnika 17.06.2018 16.06.2020 Ne
Zelić Mihreta JU OŠ "9. maj" Pazarić Da 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU OŠ "9. maj" Pazarić javna ustanova Član Komisije za ocjenjivanje radnika 17.06.2018 16.06.2020 Ne
Mehmedić Rejhana JU OŠ "9. maj" Pazarić Da 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU OŠ "9. maj" Pazarić javna ustanova Član Komisije za ocjenjivanje radnika 17.06.2018 16.06.2020 Ne
Koso Azra Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Da Pomoćnik direktora 1 Da Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. državno V.d. predsjednik Nadzornog odbora 12.06.2018 Da
Bilalagić Mirza Shad Invest d.o.o Sarajevo Da Branch expert 1 Da Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. privatno V.d. član Nadzornog odbora 12.06.2018 Da
Redžić Faruk BH Telekom Da Šef Službe za plasman proizvoda poslovnim korisnicima 1 Da Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. državno V.d. član Nadzornog odbora 12.06.2018 Da
Telalović Mirnes Da 1 Ne Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Vlada Kantona Sarajevo Tim za izradu Metodologije za izradu socijalne karte u KS 31.05.2018 Da
Poturović Mirsada Da 1 Ne Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Vlada Kantona Sarajevo Tim za izradu Metodologije za izradu socijalne karte u KS 31.05.2018 Da
Lučkin Smaragda Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Da Stručni savjetnik 2 Ne Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Vlada Kantona Sarajevo državno Tim za izradu Metodologije za izradu socijalne karte u KS 31.05.2018 Ne
Duraković Vedrana Da 1 Ne Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Vlada Kantona Sarajevo Tim za izradu Metodologije za izradu socijalne karte u KS 31.05.2018 Da
Dautbegović Amela Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Da Ministrica 1 Ne Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Vlada Kantona Sarajevo državno Tim za izradu Metodologije za izradu socijalne karte u KS 31.05.2018 Ne
Papić Žarko Da 1 Ne Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Vlada Kantona Sarajevo Tim za izradu Metodologije za izradu socijalne karte u KS 31.05.2018 Da
Rašidagić Faris JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Da Profesor 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja javna ustanova Voditelj izdavačke djelatnosti 30.05.2018 30.05.2022 Da
Mulaosmanović Dino JU Četvrta gimnazija Da Sekretar 2 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Četvrta gimnazija javna ustanova Član Komisije za utvrđivanje viška radnika 30.05.2018 30.05.2020 Ne
Mekić Amel JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Da Profesor 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja javna ustanova Voditelj I ciklusa studija 30.05.2018 30.05.2022 Da
Krek Elma JU Četvrta gimnazija Da Administartivni radnik 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Četvrta gimnazija javna ustanova Član Komisije za javne nabavke 30.05.2018 31.12.2018 Da
Tabaković Muhamed JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Da Profesor 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja javna ustanova Prodekan za nauku 30.05.2018 30.05.2022 Da
Čović Nedim JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Da Asistent u nastavi 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja javna ustanova Urednik naučnog časopisa "Homospoticys" 30.05.2018 30.05.2022 Da
Sinanović Manela JU Četvrta gimnazija Da Profesor 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Četvrta gimnazija javna ustanova Član Komisije za utvrđivanje viška radnika 30.05.2018 30.05.2020 Ne
Vrcić Mensur JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Da Profesor 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja javna ustanova Voditelj II ciklusa studija 30.05.2018 30.05.2022 Da
Lakota Rasim JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Da Profesor 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja javna ustanova Prodekan za finansije 30.05.2018 30.05.2022 Da
Likić Slavenko JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Da Profesor 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja javna ustanova Voditelj kancelarije za međunarodnu saradnju 30.05.2018 30.05.2022 Da
Gutošić Lejla JU Četvrta gimnazija Da Profesor 2 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Četvrta gimnazija javna ustanova Član Komisije za utvrđivanje viška radnika 30.05.2018 30.05.2020 Ne
Bajramović Izet JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Da Profesor 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja javna ustanova Voditelj III ciklusa studija 30.05.2018 30.05.2022 Da
Talović Munir JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Da Profesor 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja javna ustanova Prodekan za međunarodnu saradnju 30.05.2018 30.05.2022 Da
Mašala Almir JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Da Profesor 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja javna ustanova Voditelj osiguranja kvaliteta 30.05.2018 30.05.2022 Da
Sidran Amela JU Četvrta gimnazija Da Profesor 2 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Četvrta gimnazija javna ustanova Član Komisije za utvrđivanje viška radnika 30.05.2018 30.05.2020 Ne
Imamović Dženana JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Da Docent 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja javna ustanova Voditelj ljetne škole 30.05.2018 30.05.2022 Da
Kovačević Erol JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Da Profesor 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja javna ustanova Rukovodilac instituta za sport 30.05.2018 30.05.2022 Da
Mulaosmanović Dino JU Četvrta gimnazija Da Sekretar 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Četvrta gimnazija javna ustanova Predsjednik Komisije za javne nabavke 30.05.2018 31.12.2018 Da
Vranešić-Hadžimehmedović Damira JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Da Docent 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja javna ustanova Voditelj cjeloživotnog učenja 30.05.2018 30.05.2022 Da
Gegić Haćif JU Četvrta gimnazija Da Pomoćnik direktora 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Četvrta gimnazija javna ustanova Predsjednik Komisije za utvrđivanje viška radnika 30.05.2018 30.05.2020 Ne
Čaušević Denis Da 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Student prodekan 30.05.2018 30.05.2022 Da
Mulaosmanović Nasiha JU Četvrta gimnazija Da Računovođa 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Četvrta gimnazija javna ustanova Član Komisije za javne nabavke 30.05.2018 31.12.2018 Da
Jelešković Eldin JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Da Vanredni profesor 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja javna ustanova Prodekan za nastavu 30.05.2018 30.05.2022 Da
Šabić Enes JU Kantonalni centar za socijalni rad Da V.d direktor 1 Da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice JU Kantonalni centar za socijalni rad javna ustanova V.d. Direktor 25.05.2018 Da
Pleh Almir JU OŠ "Hasan Kikić" Da Direktor 1 Ne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade JU OŠ "Hasan Kikić" javna ustanova Direktor 24.05.2018 24.05.2022 Da